คือ ว่าพอดีเพื่อนผมเค้าลง windows ใหม่ แต่ลืม Backup Diver ไว้ แล้วอยากทราบว่ามีโปรแกรมบ้างที่เช็คว่า ฮาร์ดแวร์ตัวไหนใช้
Diver อ่ะไร รุ่นไหน....ขอบคุณครับ..