ึือผมสมัครแอคเค้าแล้วครับ แต่พอจาเล่นออนไลน์มันจามีไห้ใส่ไอดีด้วยอ่าครับ ไม่ทราบว่าจาสมัครยังไงครับ