คือผมต้องการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลแบบ อัตโนมัติ คับ ต้องการรู้แบบคร่าวๆ หรือ code หรือวิธีที่สามารถทำได้ (เมื่อมีข้อมูลใหม่อัพเดท)

เหตุผล เพราะผมทำระบบ เก็บข้อมูลจากตัวตรวจวัดคลื่นจากเสาอากาศ และจัดเก็บค่าต่างๆ เป็น textfile พร้อมๆกับต้องนำข้อมูลตัวนี้ไปลงไว้ใน sql เพื่อที่จะให้ JPgrahp ทำการ plot grahp ออกมาในเวปอีกทีคับ