Intel® Core™2 Duo Processor SU7300
Intel® Core™2 Solo Processor SU3500
Intel® Celeron® Processor 723/743
Intel® Core™2 Duo processor T6600
Intel® Core™2 Duo processor P8700
Intel® Atom™ Processor Z530

ช่วยเรียงความแรงหน่อยครับ งงไปหมดครับ cpu พวกนี่มีหลายชื่้อเหลือเกิน atom นี่ 1 core ใช่ไหมครับ แล้ว solo นี่คืออะไร