ผมกำลังตัดสินใจ 2 ตัวนี้ อยู่ อ่าครับ เพราะจากที่ดูๆแล้วราคาไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นัก ขอบคุณล่วงหน้าครับ