มีงบประมาณ 27000 ขอแบบร้อนไม่ไวอ่าครับเพราะจะเปิดนานครับ

ทำงานก็ทั่วๆไปเล่นเกมส์บ้าง