คือว่าเกมส์ GTA ผมมันปรับได่้สุดแค่ 1776*1000 เท่านั้น

ทั้งที่ใช้จอขนาด 1920*1080 มันปรับไม่ไ่ด้ตามขนาดมัน

แต่เกมส์อื่นลองแล้วมีขนาด 1920*1080 ให้ปรับ

อยากทราบว่าคนอื่นเป็นแบบผมไหม

แล้วจะมีวิธีปรับยังไงให้ได้ตามขนาดครับ

ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับ