เป็นสาย VGA > Component คับตามรูป


อยากทราบว่าเมื่อเอาต่อจาก VGA Com > Component LCD TV แล้วสามารถปรับความละเอียดของจอเหมือนกับเมื่อตอนที่เราต่อเข้ากับจอคอมปกติรึป่าวคับ
จอที่จาต่อความละเอียด 1920x1080 pixel คับ