คือเล่นไปถึงบาง ด่านแล้ว เด้งหลุด ก่อนเด้งหลุด error cannot create hunkusage.dat
ใครพอทราบวิธีแก้ไขมั่งครับ
ขอบคุณครับ