คือผมจะนำ serial port ไปพ่วงกับวงจร microcontroler เพื่อใช้งานควบคุมระยะไกลจากไวเลส ณ ตอนนี้ ผมได้หาวิธีการต่อวงจรเรียบร้อยแล้ว (ดังรูปด้านล่าง) แต่ไม่ทราบว่า มันต้องไปแก้ firmware หรือต้องแก้ระบบของ router อะไรบ้าง เพราะอ่านวิธีจากเว็บแล้วไม่ค่อยแน่ใจครับ