มีใครจำกล้อง sony ตัวที่มันมีเลนยาวๆๆได้บ้างครับ ตรงตัวเลน มีตัวเลข 10X มันใช้
Mem stick pro ปะครับ 8 GB นี้มันราคาเท่าไรอะ