คือว่าพึ่งซื้อบอร์ดมาเปลี่ยนใหม่อะครับ

เลยไม่ค่อยคุ้นกับบอร์ดตัวนนี้สักเท่าไร

เวลาผมบันทึกเสียงในเครื่อง มันต้องปรับ Volume Master อะครับ เสียงมันถึงจะขึ้นตาม

มันไม่มีเหมือนบอร์ดเ่ก่าเลยครับ ที่มีให้ปรับ ความดังของเสียงที่บันทึกในเครื่องโดยเฉพาะ

ไม่ทราบว่าจะทำไงดีครับ ถึงมี control ปรับ เสียงที่ จะบันทึกโดยเฉพาะ โดยไม่เกี่ยวกับเสียง Volume Master