คอมหลักที่มีข้อมูลเป็นวิน7 คอมที่ไม่มีข้อมูลเป็นXP
ทำยังไงให้สามารถดึงข้อมูลเฉพาะส่วนได้ครับ เราเตอร์เดียวกันนะครับ