ตามหัวข้อเลยครับ เข้าไปใน Bios แล้วมีให้เปิดกับปิดอะครับ