เรื่องมันมีอยู่ว่า ช่างเค้ามาลงโปรแกรมไห้ พร้อมกับไอเจ้าปัญหา มัน ชื่อ ว่า norton ghost14.0

มันไห้รหัสผมมา แต่ผมใส่ไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเลย โหลดเพลงมาลงเสร็จปิดคอมเปิด

ไหม่เพลงหาย ทุกครั้งที่รีสตาตหรือปิดเครื่องผม อยาก จะลบโปรแกรมนี้ทิ้งมากๆ

ลบยังไงดีครับ เพราะผม พยามลบ จากaddRemoveโปรแกรมแล้ว มันก็ยังดือ อยู่ในเครื่อง

ควรทำยังไงดี ขอคำตอบด่วนเลยครับ