ผมจะแปลงเป็น Mpeg แต่ปรับ Resolution เป็น original ไม่ได้อะครับ