1.คือว่าค่า DRAM Burst Length ปรับไว้ที่ 4 หรือ 8 ดี (defult 8)
2.memory accelerate ไรในไบออสเนี่ย จะปรับเป็น enable หรือ disable ดี
ถ้าปรับเป็น enable แล้วตรง performance mode(CPU-Z) จะขึ้นเปน enable
มันจะเร็วขึ้นป่าวคับ
ขอบคุณล่วงหน้า งับ