เป็นเกมส์ขับเครื่องบินแนว Simulation ปุ่มเยอะ หรือเป็นแบบ H.A.W.X อะครับ