security tool warning จะเอาไอ้โปรแกรม บ้านี่ออกยังไงครับ

ใครรู้บอกที ไอคอนหน้าจอหายหมด เปิดโปรแกรมไรไม่ได้เลย

ขอภาษาเข้าใจง่ายๆนะครับ เพราะผมไม่เก่งคอม

ขอบคุณครับ