เช่นผม ฟอร์เวิร์ตพอร์ท ไปแล้วก่อนหน้านี้คือโปรแกรมบิท กับเกมออนไลน์

ถ้าไปอัพเฟิร์มแวร์เป็น V.ล่าสุด เราต้องมานั่งทำอะไรกันใหม่หมดป่าวครับ หรือว่าไม่ต้องเพราะโมเด็มมันจำค่าเดิมให้อยู่แล้ว