สนใจเครื่อง asus wl-500w นี้ วัตถุประสงค์ คือ ...... (แบบว่า...ไม่ค่อยเก่งเรื่อง Network นะครับ)

(1) ต้องการให้ตัวเครื่องทำ Remote ไปยังเครื่องโคโลที่เช่าไว้แล้วให้มันดาวน์โหลดเองโดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ ทำได้ไหมครับ

(2) รองรับไฟล์ที่ใหญ่กว่า 4 GB ไหมครับ ต้องฟอร์แมตเป็นแบบไหน

(3) สามารถต่อกับสาย ADSL ที่องค์การให้มาต่อกับโมเด็มเดิมได้เลยหรือไม่ และสามารถแชร์แบ่งแบนด์วิธให้กับคอมพิวเตอร์ไปด้วยพร้อมกับดาวน์โหลดได้หรือไม่
(เนื่องจากขอมาตั้ง 12 M คงต้องอยากให้เล่นเน็ตได้ด้วยนั่นแหละ)

(4) รองรับ ADSL 2+ หรือไม่

(5) ต่อแชร์แบบ Wireless ได้ไกลขนาดไหน กี่เมตร หรืออะไรทำนองนี้

(6) นอกจากเครื่องนี้แล้ว มีเครื่องไหนที่ทำได้เหมือนกัน (ไม่เอาราคาเทพนะ เอาราคามนุษย์นะ เงินมีแต่ใช้ได้จำกัด) และอยากทราบค่าตัว asus wl-500w ในขณะนี้

ขอบคุณอย่างจริงให้สำหรับทุกความเห็นครับ