พวกยี่ห้อในบ้านเรานี่มี

Local Brand มี Brand อะไรบ้าง
Inter Brand มี Brand อะไรบ้าง

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ