พิมใน run หรือเข้าไปกด ใน c:\windows ก็ไม่ขึ้นครับ กดปับ ก็ เงียบไม่มี errror ใดๆขึ้นเลย ไม่ทราบมีทางแก้ไขไหม