คือ File | Edit | View .... | Help ยังอยู่

แต่ พอคลิ๊ก ที่ File แทนที่จะมี Open // Save // Save As...

มันมีแต่ กรอบสี่เหลี่ยม เปล่าๆ ไม่มี Open // Save // Save As...

ใครเคยเป็นบ้าง แก้ยังไง
ลอง Uninstall แล้วลงใหม่ ก็หายไปพักนึง
ซัก วัน2วัน ก็กลับมาเป็นใหม่

รบกวนด้วยครับ
ขอบคุณครับ