เวลาไปไปผเป็นทีมอ่ะ ท่าจะมันช้วยกันยิง แบบ terminater solv อ่ะแจ่ม ชอบ