คือ
1.gadgets ที่เป็นรูปปฏิทินพอลากมาแล้วมันไม่เห็นวันที่(รูปมันเหมือนปฏิทินมันปิด)
2.gadgets ที่เป็นฤดูพอลากมามันไม่ขึ้นเป็นรูปตามฤดู (มันเป็นประมาณไม่มีข้อมูล ขึ้นเป็น ไอคอนตัว i เล็กอยู่มุมบนขวา)
ไม่รู้ว่าเราไปลบอะไรหรือป่าวที่แรกมันยัง มีอยู่เลย
ปล.windows7 ลิขสิทธิแท้ติด Notebook