แบบว่า bios มันปรับแรงดันไฟ CPU ไม่ได้ (AMI Bios 2.4) ปรับได้แค่ Bus