รบกวนถามค่ะ Toshiba M100 1341T HDD 120 แต่ทำไมแสดงแค่ 100 เองคะ