ปรับถูกหรือผิดครับ ช่วยวิเคราะห์หน่อย http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=203604
เขาทำภาพกันยังไง