มีวิธีดึงข้อ ที่อยู่ใน เซสชั่น ต่างๆ ในเเผ่น ดีวีดีไหมครับ