GA945PL-S3ที่ผมใช้อยู่ครับลากPD925 3.0ผมไปใด้แค่3.4Gเองครับ
ท่านครับขอสูตรที่มันลากให้ใกล้กว่านี้ใด้ไหมครับ ขอบคุณครับ