แบบว่าอยากรู้ว่ามีใครใช้พัดลมขนาดเกิน 90 mm. มั่งครับ จริงๆอยากเอา 120 mm. ใส่ แต่ไม่รู้จะโมยังไงดี อยากดุเป็นแนวทางหน่อยครับ