รับ Radeon x1650pro หรือ x 1600xt 256 mb ddr3 600/1400 PCI-E