คือผมสมัครไอดีไม่เป็นครับ ตอนนี้มีแต่แอคเค้า แต่ไม่มีไอดีครับ สมัครยังไงครับ คือจาเล่นออนไลน์ แต่ตอนลงเกมก็สมัครไปเรื่อยๆๆ มันก็ไม่มีให้สมัครไอดีครับมีแต่แอคเค้า