อยากทราบว่า มีใครเล่นเกมส์ ฟาย ฟอร์ ฟัน และ GE บนวิสต้าได้บ้างเปล่า คือผมเล่นเกมส์
ฟาย ฟอร์ ฟัน แล้วมีปัญหา ภาพ มันสั่นแบบแผ่นดินไหว หรือ ว่าเป็นที่การ์ดจอผมครับ
ผู้รู้ช่วยแนะนำด่วนครับ ขอบคุณครับ