ลงวิสต้า 64บิทไว้ แต่ตอนนี้ไม่ได้แคร็กช่วยหาแคร็กวิสต้าให้หน่อยครับ