เคยสังเกตบนตัวการ์ดจอ มันระบุว่า 128 บิท มันหมายความว่ายังไงครับ