เกี่ยวกับเรื่องการ share files ระหว่าง xp กับ 98
ปัญหาคือภายใน workgroup ของทั้ง os จะมองเห็นแต่เครื่องของ xp และเมื่อ เรา connec
มี popup massage ว่า "Unknown error 31" อยากให้ช่วยบอกทีครับจะแก้ปัญหายังไง
ให้เห็น 98 ด้วยแล้วเข้าได้ด้วย