บทความเรื่อง AMD กับ Ram DDR2 อะครับที่บัสวิ่งไม่เต็มอยู่ตรงไหนครับผมหาไม่เจอ