ซิพแรมของ Corsair /667 ที่ท่านทั้งหลาย OC กันใช้ซิพของอะไรกันครับ แล้ว Kingston Hynix FP-C4 มานดีเท่า Corsair ไหมครับถ้าเอาไป OC