ช่วยด้วยครับลงวิสต้าแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทย เวลาลงโปรแกรมอะไรต่าง ๆ ทุกโปรแกรมที่เลือกเป็นภาษาไทยจะเป็นภาษาตางดาวหมดเลยครับ ฟ้อนไทยก็ลงแล้วเยอะด้วยครับต้องทำยังไงช่วยด้วย