อยากถามว่า Spark 7300GT MAX DDR3 ของผมลากไปที่ Core 650 Mem 1500 จะเยอะไปหรือป่าวครับ หรือว่ามันลากได้อีก แต่เท่านี้ก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับ