ผมใช้ CPU Athlon 64 3200+ 2.2 G 754 คั้บ บอร์ด Asus K8N-E
พัดลม CPU ของ Zalman CNPS 9700 NT พัดลมวิ่งที่ 2481 rpm
ผมใช้ V.core ที่ 1.4 v คั้บ อุณหภูมิของ CPU อยู่ที่ 40*c ที่สภาวะปกติคั้บ
ถ้าจะคล็อกตัวนี้คล็อกไปได้ไกลประมาณเท่าไรคั้บ
ขอบคุณมากๆคั้บ