ท่านใดเคยใช้ Creative Zen PMC บ้างครับขอความเห็นหน่อยครับ
เห็นว่าตกรุ่นแล้ว ราคาไม่แพงมาก ความจุ 20G แต่ประกันแค่ 6 เดือน
http://diy.alinkcorp.com/creative/zen_pmc.asp

ขอบคุณครับ