Bitบิทผมเปนอะไรอะครับกดไฟ ปดมานก้เด้ง นี้มา ปั๊ป เลย อะครับ มีวิทีแก้ยังไง มั้ง ครับ
ผมลองลบ ละ ลงไหม่ หลายเวอชั่นแล้วก้ ยังเป็น อยุ่ ปกติใช้0.70
...
ผมเพิ่งลง วินโดไหม่ อะคับทุกอย่าง ปกติหมดเหมือนเดิม แต่ บิท อะ คับ กดแล้ว เปนงี้แนนำหน่อย คับ
..
วินโด เพคเกจ2 คับ AMD2400+