ช่วยแนะนำหน่อยว่าจะใช้ Intel หรือ AMD ดี
ส่วนใหญ่จะเอาไว้เขียนโปรแกรม
JAVA MATLAB C/C++
เล่นเกมนิดหน่อย
ต่อ wireless
ช่วยแนะนำหน่อยนะ