ผมมีปัญหาจะถาม ผมใช้ M/B asus p4s333-vm กับ cpu celeron 1.7G ผมอยากจะรู้ว่า
M/B ของผมสามราถจะใส่ cpu celeron D 513 2.26G ได้ไหม