ไฟล์text documentแสดงภาษาไทยไม่ได้ ต้องไปตั้งค่าอะไรยังไงครับ (ผมใช้windows xp sp3ครับ)