เนี่ยครับ มันไม่มีให้ปรับอ่ะครับ มันเป็น N/A อ่ะ ครับ