ไม่เอาจอ HDD Case ที่เหลือเอาหมด จัดไว้หลาย ราคาหน่อย นะครับ